Напојување и електрични инсталации - ИТС Искрател

Електро-монтажни и градежни работи

Подготовка на локации за инсталација на опрема, со проектирање на микро локација и изведба на градежни работи за поставување контејнери и столбови.

Дизајн, производство, транспорт до локација и инсталација на контејнери и столбови.

Подготовка на локации за инсталирање на мрежна опрема и опрема за управување со мрежи, со антистатички подови, климатизација, напојување, генератори на енергија и контрола на пристап.

Земјени, градежни и електрични работи за инсталација на напојување кај снабдувачи со електрична енергија.